สำนักพระราชวัง เศรษฐกิจพอเพียง ฉันท์เฉลิมพระเกียรติครองราช ๖๐ ปี
พันธกิจกรมศุลกากร
1.ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4.จัดเก็บภาษีอาการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
 

เกี่ยวกับเรา  
ประวัติความเป็นมา
ด่านพรมแดนแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ทีมงานด่านฯแม่สอด
พื้นที่เขตความรับผิดชอบ
สายตรงนายด่านฯ
อำเภอแม่สอด (วิกีพีเดีย) 

ประชาสัมพันธ์  

สถิติ/ข้อมูล
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจับกุม
25 อันดับแรกสินค้าส่งออก
25 อันดับแรกสินค้านำเข้า
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สถิตินำเข้าข้าว Broden Rice
ถังแก๊สเปล่าถ่ายลำ
เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการส่งออก 
พิธีการนำเข้า 
สินค้าส่งออกที่น่าสนใจ
สินค้านำเข้าที่น่าสนใจ
ข้อกีดกันทางการค้าไทย-พม่า
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007
ส่วนราชการ/ด่านศุลกากร
เบอร์โทรศัพท์กรมศุลกากร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
Link ส่วนราชการ   
จังหวัดตาก
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์ 
มาช่วยกันถาม ช่วยกันตอบ แบ่งปันความคิดกัน
จำนวนผู้เข้าชม
counter.asp
 


 
ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องมีไว้ใช้ในราชการ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ [27/01/57]

ด่านศุลกากรแมสอด หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ร่วมทอดกฐิน ณ วัดหนองกิ่งฟ้า [03/11/56]

นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอแม่สอด [24/10/56]

แก้ไขประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 เครื่อง [10/09/56]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 เครื่อง [06/09/56]

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอดและหัวหน้าหน่วยงานราชการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดใช้หนังสือเดินทาง ที่ด่านพรมแดนเมียวดีประเทศเมียนมาร์ [28/08/56]

รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่าย เรื่องภาษีธุรกิจ [25/07/56]

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดร่วมปลูกต้นไม้ ในวันประจำประจำปี ๒๕๕๖ [05/06/56]

เครือข่ายสำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง


Administrators Update News
 
 
 
เวลาโพสต์ กระทู้ ผู้โพสต์
4/1/2557 10:22:25 ถ้าเดินทางด้วยรถส่วนตัวเข้าทางแม่สอด ไปเมือง เมาะละแมง ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ และใช้เอกสารอะไรบ้าง -| คำตอบ : 0 เขมปาณัสม์
pook.bullazia@gmail.com
26/3/2557 12:29:12 บัตรประชาชนหายในพม่า เข้าไทยไม่ได้-| คำตอบ : 1 รัตพล โพธิ์เงิน
bhongoen@gmail.com
3/12/2557 19:33:25 อยากทราบว่าถ้าต้องการเดินทางไปเที่ยวยังฝั่งพม่า สามารถขอvisa on arrival ได้ที่ด่านแม่สอดใช่มั้ยคะ -| คำตอบ : 1 สุภาวดี พันธ์อยู่
tikkakrub@gmail.com
3/7/2557 11:28:18 ขอความช่วยเหลือถูกตำรวจตั้งด่านข่มขู่รีดไถ-| คำตอบ : 0 แสนรัก
1/7/2557 10:3:31 ขอขอบคุณ -| คำตอบ : 0 รติรัตน์ สพป.ตากเขต2
   
ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
info : nung2516civic@gmail.com