พันธกิจกรมศุลกากร
1.ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4.จัดเก็บภาษีอาการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
 เกี่ยวกับเรา  
ประวัติความเป็นมา
ด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 1
ด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 2
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ทีมงานด่านฯแม่สอด
พื้นที่เขตความรับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์
นายด่านศุลกากรแม่สอด

อำเภอแม่สอด (วิกีพีเดีย) 

ประชาสัมพันธ์  

สถิติ/ข้อมูล
สถิติเปรียบเทียบการค้าชายแดน
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจับกุม
รถยนต์-รถบรรทุกสินค้า
25 อันดับแรกสินค้าส่งออก
25 อันดับแรกสินค้านำเข้า
สินค้านำเข้าที่จัดเก็บอากรสูงสุด
สถิติน้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สถิติมูลค่าสินค้าผ่านแดน
ข้อมูลจัดเก็บแบบ ปี พ.ศ.

เกี่ยวกับศุลกากร

จำนวนผู้เข้าชม
counter.asp

 
^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ^o^[03/04/63]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุจำหน่ายพัสดุที่มีสภาพชำรุด หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปอีก ^o^[01/04/63]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด อาคารด่านพรมแดนท่าสายลวด อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ ^o^ [27/03/63]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด อาคารด่านพรมแดนท่าสายลวด อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ ^o^ [11/03/63]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ^o^ [11/03/63]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเคลื่อนย้ายเครื่อง X-Ray แบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile X-Ray ^o^ [10/03/63]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุจำหน่ายพัสดุที่มีสภาพชำรุด หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปอีก ^o^ [10/03/63]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาการจัดซื้อรถส่วนกลาง (กระบะ) ดีเซล จำนวน 3 คัน และรถโดยสาร (ตู้) ดีเซล จำนวน 1 คัน ^o^ [04/03/63]

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
info : prdanmaesot@gmail.com, 74130000@customs.go.th