เศรษฐกิจพอเพียง ฉันท์เฉลิมพระเกียรติครองราช ๖๐ ปี
พันธกิจกรมศุลกากร
1.ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4.จัดเก็บภาษีอาการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
 

เกี่ยวกับเรา  
ประวัติความเป็นมา
ด่านพรมแดนแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ทีมงานด่านฯแม่สอด
พื้นที่เขตความรับผิดชอบ
สายตรงนายด่านฯ
อำเภอแม่สอด (วิกีพีเดีย) 

ประชาสัมพันธ์  

สถิติ/ข้อมูล
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจับกุม
25 อันดับแรกสินค้าส่งออก
25 อันดับแรกสินค้านำเข้า
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สถิติน้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สถิตินำเข้าข้าว Broden Rice
ถังแก๊สเปล่าถ่ายลำ
เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการส่งออก
พิธีการนำเข้า
การใช้สิทธิ์การค้าเสรีและ WTO
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
พิกัดอัตราศุลกากร
กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
Link ส่วนราชการ   
จังหวัดตาก
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์ 
มาช่วยกันถาม ช่วยกันตอบ แบ่งปันความคิดกัน
จำนวนผู้เข้าชม
counter.asp
  

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 
.....................................................................................................
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
พร้อมอ่าน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส
และพระบรมฉายาลักษณ์ พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง

 
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2558[30/04/58]

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เกี่ยกับการค้าชายแดน[29/04/58]

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ได้ให้สัมภาษณ์นักขาว Thai PBS เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการและการควบคุมทางศุลกากรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปประเทศเพื่อนบ้าน[23/04/58]

ฝยก.ฉก.ร.๔ ได้จัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์ราคาแพง ที่ผ่านเข้า-ออก บริเวณจุดตรวจ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558[24/04/58]

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ฯ เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด[24/04/58]

กรมกิจการชายแดนทหารฯ ได้จัดประชุมกองอำนวยการฯ (กอ.ชทพ.) สัญจร ครั้งที่ 1/2558 [17/04/58]

รดน้ำขอพรนายด่านศุลกากรและหัวหน้าฝ่ายฯ ประเพณีสงกรานต์ 2558 [17/04/58]

นายปราโมทย์ เต็งประทีป หน.ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร พร้อมด้วยผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ได้ส่งมอบของกลางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ให้กับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ณ ด่านศุลกากรแม่สอด [17/03/58]

เครือข่ายสำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลาโพสต์ กระทู้ ผู้โพสต์
4/4/2558 8:16:29 ขอความช่วยเหลือครับ -| คำตอบ : 1 กิติพงษ์
kitipong137@gmail.com
24/3/2558 11:46:21 สอบถามรับสมัครงานที่ด่านศุลกากรแม่สอด-| คำตอบ : 1 จุฑารัตน์
3/4/2558 10:30:48 จะนำนักท่องเที่ยวพม่าเข้ามากรุงเทพ -| คำตอบ : 1 นายนิพนธ์ ห่อเพชรดี
kamton038@hotmail.com
24/2/2558 13:35:58 อยากจะซื้อรถ 6 ล้อ เพื่อมาใช้งานรถรับส่งนักเรียน-| คำตอบ : 1 นายวิรัตน์ ยาสอน
wiratyasorn@gmail.com
2/5/2558 14:44:3 ขอข้อมูลทำวิจัยค่ะ -| คำตอบ : 1 นุชจรี บุตรพรหม
ิbeerpoilz@hotmail.com
   
ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
info : nung2516civic@gmail.com