พันธกิจกรมศุลกากร
1.ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4.จัดเก็บภาษีอาการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
 


เกี่ยวกับเรา  
ประวัติความเป็นมา
ด่านพรมแดนแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ทีมงานด่านฯแม่สอด
พื้นที่เขตความรับผิดชอบ
สายตรงนายด่านฯ
นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์
นายด่านศุลกากรแม่สอด

อำเภอแม่สอด (วิกีพีเดีย) 

ประชาสัมพันธ์  

สถิติ/ข้อมูล
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจับกุม
25 อันดับแรกสินค้าส่งออก
25 อันดับแรกสินค้านำเข้า
สถิติน้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สถิติมูลค่าสินค้าผ่านแดน
ข้อมูลจัดเก็บแบบ ปี พ.ศ.
เกี่ยวกับศุลกากร

จำนวนผู้เข้าชม
counter.asp

 
^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ^o^ [08/08/62]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ^o^[08/08/62]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [01/08/62]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลิอก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62) [08/07/62]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) [02/07/62]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ [28/06/62]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี ตรวจเช็คสภาพ/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถราชการ กข 6671 ตาก^o^ [21/06/62]

^o^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer)^o^ [16/05/62]

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
info : prdanmaesot@gmail.com, nung2516civic@gmail.com