-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

ส่วนกลาง
 
สำนัก/ด่านศุลกากร
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-9017,0-2249-0431-40
อธิบดีกรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-0442
รองอธิบดีฝ่ายที่ 1 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-4055
รองอธิบดีฝ่ายที่ 2 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2672-7685,0-2672-7865
รองอธิบดีฝ่ายที่ 3 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-4073,0-2672-8133
รองอธิบดีฝ่ายที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-4081,0-2249-0443
สำนักกฎหมาย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2667-7024
สำนักศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-7382
สำนักศุลกากรกรุงเทพ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-0444,0-2667-6000-1
สำนักศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 0-2535-1431,0-2535-1039,
0-2523-7324,0-2523-6430
กลุ่มตรวจสอบภายใน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2667-7368,0-2671-7368
กลุ่มงานพิกัดอัตราศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-4399,0-2671-8658
กลุ่มงานที่ปรึกษาการศุลกากรในต่างประเทศ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2660-5759
กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2667-7170-3
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้า คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-1122
กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2667-7795,0-2667-7564
กองคลัง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-4113
สำนักงานเลขานุกากรม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2667-7980, 0-2672-8127
สำนักงานบริหารและพัฒนาบุคคล คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2667-7969,0-2671-7969,0-2249-4218
สำนักแผนและการต่างประเทศ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2240-2617,0-2671-7639
สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2672-8122
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-4167
สำนักตรวจสอบอากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-4192

สำนักสืบสวนและปราบปราม

-ทรัพย์สินทางปัญญา

-ศุลกากรปกป้องสังคม

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-4205
ด่านศุลกากรลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 0-2737-9278
ด่านศุลกากรบางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 338-1425-36, 708-1011-22
 
 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
 
สำนัก/ด่านศุลกากร
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 20230 (038)409301,490151

 

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095-109                 
         info : Webmaster@danmaesot.com